Звіт керівника ЗДО (дитячого садка) “Чебурашка”

Звіт керівника дошкільного навчального закладу (дитячого садка) “Чебурашка

Калуськоїміської ради

Шинкар Алли Богданівни

перед батьками, колективом та громадськістюз питань діяльностізакладу

за 2018 – 2019  н.р.

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) “Чебурашка” – заклад освіти і виховання дітей віком від 3 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров’я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту та Колективного договору. Розташований за адресою м. Калуш, вул. Чорнрвола, 31,  функціонує з 1954 року.

Проектна потужність – 50 місць.

Станом на 01.06.2019р. у нас в садочку перебуває – 92 дітей.

Режим роботи установи – 10,5 годин; садок працює  з 7:30 до 18:00

У своєму складі ДНЗ “Чебурашка”  має 3 садові групи

Педагогічний колектив складається з 8 педагогічних працівників ( 6 – вихователів, 1– музкерівник, директор ДНЗ, 1-практичний психолог), з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 6 осіб, неповну вищу освіту мають 2 осіб. Рівень майстерності педагогів достатній для виконання всіх вимог Базового компоненту.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у вузах за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У 2018-2019 навчальному році організація навчально-виховного процесу здійснювалась згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та програмами виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля», “Впевнений старт», інструктивно-методичними рекомендаціями МОІН України  «Організація роботи дошкільних навчальних закладів у 2018-2019 навчальному році».

 В 2018-2019 н. р. пріоритетним напрямком діяльності для колективу ДНЗ «Чебурашка» було спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, та цілісн підхід до формування дитячої особистості.

Упродовж 2018-2019 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на забезпечення всебічного  розвитку , психологічного комфорту, атмосфери затишку, уваги та поваги до особистості дитини та головних річних завдань; продовження роботи щодо створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини та максимального забезпечення дітей дошкільного віку якісною освітою; розширення та уточнення   знань педагогів про формування основ моральної поведінки дітей дошкільного віку в умовах суспільного виховання.

Результативність освітньо – виховної роботи стала можливою завдяки особистісному зростанню кожного педагога, підвищенню їх професіоналізму, творчої фахової майстерності.

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого начальником управління освіти річним  планом. Річний план 2018-2019н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

 1.  Реалізація принципів навчaння та виховання через інноваційність  педагогічного процесу.
 2. Формування патріотичного виховання та позитивного ставлення  до духовних цінностей через ознайомлення з народними та календарними святами.
 3. Спрямувати роботу педагогів на реалізацію завдань мовленнєво-комунікативного спілкування в процесі організованої і самостійної предметно-практичної діяльності дітей
 4. Залучення батьків до активної співпраці щодо створення атмосфери.
 5. емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань,  адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи для педагогів закладу:

 • колективний перегляд інтегрованого заняття з розвитку зв’язного мовлення з використанням мнемотехнології «Зашифрована казка»
 • засідання батьківського клубу «Україна рідна квітне, бо вишивана в неї душа»(захід національно патріотичного змісту)
 • заняття з використанням сучасних методів стимулювання  словесної творчості «Чудеса природи»
 • семінар-тренінг « Розвиток комунікативної культури педагогів у сучасному дошкільному закладі»»
 • тренінг «Інноваційні технології в дошкільному закладі »

В 2018 – 2019 навчальному році з дітьми систематично проводились тематичні заняття,  бесіди, Дні здоров’я, розваги, спортивні свята, в яких також були відображені всі пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу, тематичні Тижні  безпеки дитини у жовтні та квітні.

Оформлено виставки дитячої творчості та творчості педагогів

Дошкільний навчальний заклад  співпрацює з загальноосвітніми школами І-ІІІ ступенів №1. Реалізація наступності та перспективності між навчальними закладами передбачає об’єднання комплексів організаційних та навчально-виховних заходів. Протягом 2018-2019н.р. старші дошкільнята із великим задоволенням та масою позитивних емоцій відвідували свято 1 вересня, шкільну бібліотеку, спортивний та актовий зал, комп’ютерний та навчальні класи. Спільно з вчителями початкових класів     були проведені батьківські збори у формі ,,круглого столу’’ «Сьогодні дошкільник , а завтра школяр».  В дошкільному закладі діє психологічна служба, яка тісно співпрацює з психологічною службою школи. Практичний психолог  постійно проводить різноманітні форми роботи з дітьми, педагогами та батьками вихованців, надає змістовні консультації, рекомендації педагогам, батькам вихованців, проводить тренінги з питань психології та виховання.

Систематична робота з  музичного виховання, сприяла  емоційно-психологічному та духовному здоров`ю дітей. Музично-естетичні заходи тематично охоплювали всі сторони виховного процесу. Змістовними та цікавими для дітей були: тематичні заняття, дозвілля: «Здрастуй, любий наш садок», «.Щедра осінь та багата в гості знов до нас прийшла», «Іде святий Миколай», «Рідна мова,рідне слово», «Шануймо Кобзареве слово» , «Стрітення Господнє», «Великодні забави» та ін. В усіх групах  широко використовувались засоби народної педагогіки на заняттях та в побуті. Національні традиції, обрядовість проходили через усі види дитячої діяльності, що сприяло громадянському вихованню дошкільників та підвищенню  національної свідомості педагогів та батьків.

Результати обстежень випускників нашого дошкільного закладу практичним психологом  Гайченя Л.С свідчать  про  достатній рівень самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до навичок.

Моніторинг готовності дітей до навчання  в школі показав, що 63% дітей мають високий рівень, який дозволяє досить швидко з’ясувати наскільки  в дитини сформовані функції , необхідні для навчання , 37%-середній, 0%- низький.

Питання готовності дитини до школи  та рівень шкільної зрілості  старших дошкільників постійно стоїть на контролі у керівника ДНЗ та вивчається, аналізується спільно з практичним психологом ,вихователями старшої  групи.

Проаналізувавши стан захворюваності з вересня 2018 року по травень 2019 року  ми  виявили, що захворюваність, в порівнянні з таким самим періодом за минулий рік, суттєво не змінилася  зменшилась, а саме:

2016-2017 н.р 2017-2018 н.р   2018-2019н.р
ГРЗ 19 11 15
Бронхіт 8 7 6
Пневмонія 1 1
Вітрянка 3 1 4
Скарлатина 1 2
Кір 1 1
Коклюш
Інші 12 14 20

В дошкільному навчальному закладі встановлені партнерські стосунки з батьками, протягом року забезпечувалась їх участь у вирішенні проблем, пов’язаних з навчанням і вихованням. Педагоги не лише теоретично збагачували педагогічні знання батьків, а й проводили різні форми роботи: практичний показ занять з різних розділів програми, День відкритих дверей, консультації, батьківські збори, запрошували батьків на свята і спортивні заходи, влаштовували проведення спільних трудових справ,  анкетування. Колектив ДНЗ мав на меті знайти шляхи взаєморозуміння між сім’єю та дитячим садком, ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, але й із традиціями групи, дитячого садка, які мають виховний вплив на дитину. На базі ДНЗ діє родинний клуб «Родинна світлиця»,який веде Данилюк Г.І.і який приносить приємновражаючі  позитивні результати.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Дадяк Л.С. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Для батьків у закладі оформлено стенд «Медичний вісник» та інформаційні куточки для батьків з порадами щодо збереження та зміцнення здоров ́я дітей. Систематично проводяться антропометричні виміри дітей  1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень. Аналіз захворюваності проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. У кожній  групі ведеться листок здоров’я. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проведено обстеження в баклабораторії.

 Невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей є повноцінне та якісне харчування. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 (z0440-13) від 26.02.2012 року.  Харчоблок повністю забезпечений кадрами 2 кухарі(1.5 ставки),1 підсобний робітник(0.5 ставки), мають відповідну освіту та стаж роботи. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку. Технологічне та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані та використовується за призначенням. Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил, тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ДНЗ. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною службами, директором ), дане питання заслуховується на оперативних нарадах, нарадах при керівнику. Продукти харчування та продовольча сировина постачається централізовано, постачальники  були визначені рі­шенням тендерного комітету. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконан­ня норм харчування проводиться щомісячно і  показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється наближено до норм-78%

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. При періодичних перевірках групового персоналу щодо  санітарного стану приміщень та режимних моментів в групах значних порушень не було виявлено.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– 7 безкоштовно:

діти з  малозабезпеченених сімей – (100%), діти-інваліди, діти, батьки яких брали участь у проведенні АТО( 4- дітей з малозабезпечених сімей, 3 – дітей воїнів -АТО)

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски про денне меню, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

Адміністративно – господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка.

Протягом 2018-2019н.р. було поповнено матеріально-технічну базу, проведено ремонтні роботи на суму  87722.99 грн, а  саме:

 • Капітальний ремонт підлоги у всіх роздягальнях -38200
 • Поточний ремонт – 4000 грн.
 • Господарські товари – 462.00 грн.
 • Порохотяг- 3340 грн
 • Канцтовари – 787,46 грн.
 • Миючі засоби – 1178,73 грн.
 • Медикаменти -350
 • Столи- 4800 грн
 • Шафи дитячі 12000. 00 грн
 • Витяжка на харчоблок –6100 грн.
 • Ремонт парапету -5150 грн.
 • Посуд(горнятка) -550 грн.
 • Одіяло дитяче -2970 грн.
 • Шафа офісна- 2890 грн.
 • Ділова документація – 294,80грн.
 • Подарунки новорічні дитячі -4650 грн.

За рахунок коштів міської ради було встановлено дитячі ігрові комплекси   на суму 106214,89 грн.

Однак потребують вирішення ще такі питання:

 • капітальний ремонт підлоги в музичному залі та всіх спальнях;
 • заміна піску в пісочницях;
 • заміна дерев’ної підлоги в ігровій кімнаті гр. «Пізнайко»
 • ремонт фасаду дитячого садка;
 • заміна дверей в пральні
 • встановлення пандуса

Цього року коштами міської ради були встановлені ігрові споруди на кожному із групових ігрових майданчиків.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично , цілеспрямовано, з урахуванням  вікових особливостей  та відповідно до вимог Базового Компонента, хоча   є і труднощі, які по мірі можливості вирішуються в цьому році ми плануємо заміну підлоги в  приміщенні групової кімнати групи «Пізнайко»,  м’який інвентар хочемо поновити особливо дитячі матраци,заміну дитячих шафок ,плануємо утеплення фасаду

За підсумками роботи колективу впродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання, вцілому, виконано.

Вважаю, що колектив  закладу  працює з розумінням свого  морального обов’язку, живе в атмосфері  постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітньо-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає  у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою наш колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління