Давайте познайомимось

                   

Заклад дошкільної освіти (дитячий садок ) «Чебурашка» 

є закладом загального типу.

Заснований у 1954 році, розрахований на 3 групи – 60 місць.
Режим роботи – п’ятиденний

заклад працює з 7.30 до 18.00

    В  даний час у дошкільному закладі діє 3 вікові групи (II молодша, середня та старша група) у яких  виховується   86 дитини.

            Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів  та законодавчих актів України:Конституції України Закону України «Про освіту» Закону України «Про дошкільну освіту» Закону України «Про охорону дитинства» Указу Президента України  № 926 /2010 «Про заходи що до пріоритетного  розвитку освіти  в Україні Конвенції ООН про права дитини Положення про ДНЗ  Постанови Кабінету Міністрів №305 від 12.03.2003 р., а також відповідно власного Статуту та регламентується робочим планом, що складається на навчальний рік , який триває  з 01 вересня  по 31 травня. Діяльність навчального закладу направлена  на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження  та зміцнення  фізичного та психічного здоров’я дитини, формування її  особистості, розвиток  творчих здібностей та нахилів , забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби  в самореалізації та самоствердженні. Головною метою роботи  дошкільного закладу є забезпечення  в реалізації  права громадян на здобуття дошкільної освіти , задоволення  потреб громадян у  нагляді, догляді,  і оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного , розумового  та  психічного розвитку та формування різнобічно розвиненої , духовно багатої патріотично налаштованої особистості. Протягом навчального року проводиться систематична робота на виконання Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Навчальний план, складений на основі Базового компонента та програм розвитку, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини.

 

Правила для батьків:

         Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

 • вносити  встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 15 числа поточного місяця;
 • приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил, повідомляти вихователя про самопочуття дитини вдома;
 • дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно: приводити до 8.15, забирати до 18.00;
 • віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов’язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам ( якщо привели дитину в період 8.00-8.30, то дочекайтеся, повернення дітей групи з ранкової гімнастики й передайте дитину вихователю – неприпустимо залишати дитину саму в приймальній кімнаті групи. Неприпустимо  відправляти дитину в ДНЗ саму, без супроводу дорослого);
 • своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;
 • у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу;
 • у разі відсутності дитини в дошкільному закладі без поважних причин більше 21 дня дитина  відраховується із закладу

       Батьки мають право:

 • Вносити пропозиції щодо роботи з дітьми;
 • Відвідувати відкриті заняття та інші освітньо–виховні заходи;
 • Заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу;

       Вихователь не має права віддавати дітей з ДНЗ:

 • Неповнолітнім дітям
 • Батькам у нетверезому стан